Millainen on hyvinvointiin tuloksia tuova valmennus?

Haluaisitko parantaa hyvinvointiasi? Etsitkö ohjelmaa, jonka avulla voisit päästä uudelle tasolle elämässäsi, saada lisää energiaa, enemmän iloa, kevyemmän olon? Olet luultavasti aloittanut elämänmuutoksia, jotka syystä tai toisesta ovat lopahtaneet. Esittelen sinulle erilaisen ja mullistavan tavan päästä tuloksiin elämäntapamuutoksessa.
 

Tässä tekstissä tarkastelen aluksi laadukkaan ja tuloksiin johtavan verkkovalmennuksen perusperiaatteita, jotka pätevät myös laihduttamiseen nettivalmennuksen ja verkkokurssin ja henkilökohtaisen valmennuksen avulla. Seuraavaksi kerron, mitkä asiat yleensä suistavat elämänmuutoksen pois raiteiltaan ja mitkä tekijät mahdollistavat etenemisen suunnitellusti ja varmistavat kestävät tulokset myös tulevien viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana. Lopuksi esittelen Muutos-valmennusta ja sen keinoja tukea sinua, kun haluat toteuttaa omat tavoitteesi kohentaa hyvinvointia.

Mitä verkkovalmennus ylipäätään on?

Tehokas ja tuloksia tuova valmennus ei ole sitä, että valmentaja tekee kaiken valmennettavan puolesta. Se ei myöskään ole sitä, että valmentaja vain katsoo vierestä, kun valmennettava tekee itse kaiken. Valmennus on ennen kaikkea sitä, että valmentaja pystyy hienovaraisesti tukemaan valmennettavaa siten, että tämä itse oppii tekemään tarvittavat asiat valmennuksen aikana. Näin valmennettavan itseluottamus vahvistuu niin paljon, että myöhemmin hän pärjää omillaan myös arjen kiireissä ja elämäntilanteiden muuttuessa.

TUTUSTU TARKEMMIN MUUTOS-VALMENNUKSEEN TÄSTÄ

Hyvän ja kokonaisvaltaisen verkkovalmennuksen kolme kulmakiveä

 1. Verkkovalmennus auttaa valmennettavaa ottamaan uudet tavat käytäntöön ja opettaa toistamaan niitä säännöllisesti. Tätäkin tärkeämpää on, että valmennuksessa autetaan valmennettavaa, sinua, tekemään hienovaraisia muutoksia ajattelutapaasi ja uskomuksiisi. Tämä johtaa siihen, että elämäntapamuutos kulkee oman halusi ja intohimosi siivittämänä parempaa oloa kohti – ei valmentajan käskystä tai ulkoisen motivaation pakottamana.
 2. Ammattitaitoisen verkkovalmennuksen yhtenä olennaisena elementtinä on vahvistaa valmennettavan itsetuntoa elämäntapamuutoksen tekemiseen. Itsetunnon vahvistaminen tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että saat riittävästi itsevarmuutta selvitä vastedes mistä tahansa tilanteesta, jonka elämä eteesi heittää – elämänmuutoksen keskeytymättä. Tällä tavalla tulosten saavuttaminen on aluksi hieman hitaampaa, mutta pysyvämpää.
 3. Asioiden vieminen käytäntöön. On tärkeää ymmärtää, ettei mikään muutu, ennen kuin valmennettava itse tekee jotain konkreettista. Kun kokeilet asioita itse, näet miten ne sinulla toimivat ja kuinka ne istuvat omiin olosuhteisiisi. Tällä tavalla saat itse palautetta tilanteista, eli koet ja tunnet itse, toimiiko jokin asia vai ei. Mitä nopeammin ryhdyt toteuttamaan asioita käytännössä pelkän pohdiskelun sijaan, sitä nopeammin kartutat oppien siirtymistä arkeesi.

Saadessasi ahaa-elämyksen, idean tai vaikka uuden tavan valmennuksessa, on se hyvä siirtää käytäntöön mahdollisimman pian. Pyri siis tekemään yksi konkreettinen asia niin nopeasti kuin pystyt. Jos odotat seuraavaan päivään, se alkuperäinen into on jo hieman laantunut.

Mitä on elämänmuutos?

Elämänmuutos on tietynlainen matka, jota kuljetaan vähitellen eteenpäin. Siinä päämäärä ei ole tärkein, vaan oleellisempia ovat ne matkan aikana oppimasi asiat ja arjessasi käytäntöön ottamasi uudet tavat. Sillä juuri uusien tapojen toistaminen jatkuvasti varmistaa pääsemisen päämäärään, on se sitten ihannepaino tai jokin muu hyvinvoinnin mittari.

Suhtautumalla elämäntapamuutokseen esitetyllä tavalla vältät perinteisen jojo-laihdutuksen, jossa pudotettuasi painoa tietyn määrän palaatkin takaisin vanhoihin tapoihin. Ja ennen pitkää huomaat pudotettujen kilojen tulleen korkoineen takaisin.

kuva

Onko oikotietä onneen – tai ihannepainoon?

Jos saavutamme asioita ikään kuin vahingossa, ilman että joudumme tekemään työtä oppiaksemme ja sisäistääksemme asiat aidosti, siitä voi koitua jatkon kannalta jopa haittaa.

Tuon tyyppinen laihdutuskuuri ei todennäköisesti ole opettanut ja auttanut muuttamaan ajatusmaailmaamme sisältäpäin. Meillä on yhä samat mielikuvat kuin ennen laihdutuskuuria. Niinpä emme ole löytäneet oikeaa tietoa emmekä omaksuneet hyvinvointiin ja ihannepainoon johtavia käytännön tason toimintoja jokapäiväiseen arkeemme.

Onnistuneessa ja pysyvässä elämäntapamuutoksessa rakennamme täysin uutta elämäntyyliä, jota toteutamme omasta halusta, ilman itsemme pakottamista tai pelkän tahdonvoiman varassa roikkumista.

Tämän elämänmuutoksen varsinaisena tarkoituksena ei ole painonhallinta. Useimmiten valmennettavien muutoksen perimmäisenä syynä on halu edistää omaa hyvinvointia, minkä sivuvaikutuksena paino putoaa. Kun kerran oppii hyvät tavat ja tekee niistä säännöllisiä, pystyy sen kautta saadun menestyksen toistamaan ja palaamaan takaisin onnistumisen polulle aina uudestaan ja uudestaan, vaikka elämä heittäisi eteen vastoinkäymisiä.

Edellä kerrotun ymmärtäminen on tärkeää, koska vastoinkäymisiä kohdatessamme joudumme usein tietynlaiseen "selviytymistilaan", jossa toimimme vaistojen varassa. Silloin emme yleensä tee sitä, minkä tiedämme itsellemme parhaaksi, vaan pikemminkin teemme sitä, mikä tuntuu helpoimmalta tai miellyttävimmältä. Juuri tästä syystä stressi ajaa tavallisesti tekemään huonoja ruokavalintoja, kun haetaan nautintoa ja helpotusta tilanteeseen mahdollisimman nopeasti, aiemmin opitulla ruokaan liittyvällä tavalla.

Toisaalta kun olemme oppineet ja sisäistäneet kaiken tarvittavan tiedon ylläpitääksemme hyvinvointia, meidän ei tarvitse miettiä, mikä uusi hitti-dieetti nyt tällä kertaa toimisi tai toisi tuloksia. Sillä laadukkaan valmennuksen avulla opit, mistä asioista pysyvä muutos ja hyvinvointi rakentuu, kuinka pystyt hyödyntämään valmennuksen tukimateriaaleja sekä luotettavasti toistamaan onnistumisen aina, kun tarvitset muutosta jollakin elämän osa-alueella. Silloin koet säännöllisiksi rutiineiksi muodostuneiden tapojen positiiviset vaikutukset hyvinvointiisi ja toteutat niitä omasta tahdostasi, ilman jatkuvaa pinnistelyä ja "kuurin" loppumisen odottelua.

Milloin minä voin taas alkaa elää normaalisti?

Kysymys "Milloin minä voin taas alkaa elää normaalisti" antaa viitteitä siitä, että elämäntapamuutos ei tule pitämään. Juuri sen välttämiseksi etenemisen on syytä olla alussa rauhallista, mikä voi ymmärrettävästi turhauttaa malttamattomimpia. Turhautuminen on kuitenkin normaalia, eikä siitä kannata huolestua.

Vähitellen kiireisimmätkin alkavat arvostaa tapapohjaiseen ja säännöllisyyteen perustuvaa menetelmää huomatessaan sen tuomat positiiviset hyödyt elämässään. Menetelmä takaa vakaan edistymisen, koska ei olla jatkuvasti oman jaksamisen äärirajoilla ja pinnistellä väsyneenä. Tekeminen muuttuu pakonomaisesta laihduttamisesta enemmänkin oman paremman olotilan edistämiseen ilman liiallista stressiä, vaikka arjen kiireessä eletäänkin.

Hyvässä verkkovalmennuksessa viet opit käytäntöön vaihe vaiheelta

Vaiheittainen oppiminen tarkoittaa sitä, että kaikki oppimasi asiat rakentuvat aikaisempien oppien varaan. Vertauskuvaksi voi ottaa vaikka matematiikan. Ensin täytyy opetella numerot, sen jälkeen harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskua. Vasta sitten tutustutaan kertolaskuun, josta voidaan edetä monimutkaisempiin yhtälöihin. Yhtälöiden ratkaisusta ei tulisi mitään, jos perusteita ei ole opittu.

Maltti ja kärsivällisyys ovat keskiössä valmennuksen alkuvaiheessa. Lähes kaikilla ihmisillä on voimakas synnynnäinen halu saada tuloksia nopeasti, mutta elämäntapamuutoksia tehdessä se voi usein koitua haitaksi, kun vaadimme itseltämme liikaa liian nopealla aikataululla.

Kuinkahan monta kertaa tavallinen suomalainen on koettanut tehdä elämänmuutosta onnistumatta siinä pysyvästi?

kuva

Toisin sanoen jos teemme vain satunnaisesti toimenpiteitä laihtuaksemme, esimerkiksi olemme kiinnostuneita pelkästään reseptien kokeilemisesta tai syömme laihduttamiseen suunniteltuja vähäkalorisia pussikeittoja – oppimatta samalla, miksi ja miten mikäkin tekemämme asia vaikuttaa terveyteemme, olemme menossa väärään suuntaan. Eli jos meillä on tuuria ja jonkin trendidieetin avulla onnistumme laihtumaan hetkellisesti tavoitteeseemme tai lähelle sitä, voimme jäädä harhaluulon vangiksi. Voi olla lamaannuttavaa, kun emme tarkalleen tiedä, miten saavutettu muutos pystytään pitämään jatkossakin, ilman että olemme jatkuvalla laihdutuskuurilla.

Me yliarvioimme helposti sen, mitä voimme saavuttaa lyhyessä ajassa, mutta aliarvioimme sen, mitä voimme saavuttaa pitkällä tähtäimellä. Tuo vanha viisaus pätee myös ponnisteluihin, joilla pyritään parantamaan terveyttä ja hyvinvointia.

Monilla on kestänyt vuosia, jopa vuosikymmeniä, päästä nykyiseen terveydentilaan, joten on virhe ajatella kaiken tulevan korjatuksi muutamassa viikossa. Parempi ratkaisu on tehdä asiat rauhallisessa tahdissa kerrankin kuntoon, sen sijaan että joka ikinen tammikuu aloittaisi jonkin uuden kuurin, joka jäisi taas turhauttavaksi yritykseksi.

Laadukkaan valmennuksen pääpiirteitä

 1. Laadukas verkkovalmennus kasvattaa valmennettavaa tuntemaan itseään paremmin, kun hän joutuu pohtimaan tarkkaan omaa kehoaan ja sen käyttäytymistä, hyvinvointiinsa liittyviä valintojaan, tavoitteensa merkitystä ja tekemisiään viikkojen ja kuukausien edetessä. Hänellä on paljon enemmän pelissä nyt, kuin seurata pelkästään ohjeita.
 2. Valmennuksen tulee selittää, mitä kaikkea sisältyy pysyvään elintapojen muutokseen, mitä se käytännössä tarkoittaa. Pelkkä ravinto-ohjaus tai treeniohjelma ei riitä. Erityisen tärkeää on viestiä siitä, että elämäntapamuutokseen on syytä asennoitua oikein, pitää olla valmis muuttamaan näkökantojaan ja ruokailuun liittyvää ympäristöään. Olla avoin oppimaan.
 3. Valmennuksen tulee varmistaa, että tärkeimmät asiat tulevat varmasti opittua. Tutkimusten mukaan se onnistuu keskittymällä vain yhteen tai korkeintaan kahteen asiaan kerrallaan. Jos etenee liian nopeasti, niin ei millään pysty omaksumaan kaikkia asioita, jolloin muutokset jäävät vain tilapäisiksi.
 4. Onnistuminen vaatii täysipainoista osallistumista valmennukseen, mutta myös valmentajien sekä usein myös vertaisryhmän tukea. Hyvin suunniteltu verkkovalmennus on paljon enemmän kuin vain tiedon jakamista eri tavoin.
 5. Jokainen kulkee hyvinvoinnin matkaansa omien voimavarojensa ja olosuhteittensa puitteissa. Välillä tulee hetkiä, jolloin valmennus on läsnä omassa arjessa hieman taka-alalla, ja silloin tärkeintä on taas palata omassa tahdissa takaisin polulle. Tarkoitus on vähitellen vieroittua kaikki-tai-ei-mitään-asenteesta ja siirtyä kohti säännöllistä omia tavoitteita tukevaa pitkäjänteistä tekemistä.

Hyvässä valmennuksessa valmentaja on enemmän kuin vain tietopankki. Hyvä valmentaja osaa kommunikoida siten, että valmennettavat saavat mahdollisimman hyvin siirrettyä tiedon omaan elämäänsä. Hyvän valmentajan ominaisuuksiin kuuluu myös kyky opastaa, inspiroida ja voimistaa valmennettavaa siihen, että tämä saavuttaa täyden potentiaalinsa.

kuva

Mitä on Muutos-valmennus?

Verkkovalmennuksena toteutettavassa Muutos-valmennuksessa hyödynnetään käyttäytymispsykologiaa, jolla saadaan muutettua valmennettavan toimintaa nerokkaasti parempaan suuntaan.

Suhteesi ruokaan ja terveellisiin elintapoihin sekä tietämyksesi niistä paranee joka viikko, ja opit ymmärtämään, miksi sinun tekee ajoittain mieli makeaa tai suosikkiherkkuasi. Saat myös tietoa siitä, miten saada mielihalut vähenemään. Opit myös, miksi mieliteko syödä vahvistuu, mitä pidemmälle ilta kuluu.

Suurin osa kokee merkittäviä muutoksia kehossaan jo valmennuksen ensimmäisinä kuukausina. Painon putoaminen on sivuvaikutusta siitä, että keho alkaa toimia oikein. Muutos-valmennus ei ole tavallinen painonpudotusohjelma, vaan kokonaisvaltainen kehon ja mielen muutosvalmennus.

Muutos-valmennus on suunniteltu siten, että kun käyt viikoittain läpi saamiasi materiaaleja, alat ymmärtää kehosi ja mielesi toimintaa. Sinun tarvitsee vain seurata ja toteuttaa valmennuksessa annettuja toimintaohjeita. Valmennus ei perustu ”syö tätä enemmän ja vähennä tätä” -metodiin vaan uusien tapojen opetteluun. Vähitellen vanhat “huonot” tapasi jäävät pois, etkä jäät kaipaamaan niitä siirtymävaiheen jälkeen. Muutos on pysyvä myös valmennuksen päätyttyä, kun olet luonut itsellesi hyvinvoinnin peruspilareista helposti arjessa noudatettavat tavat.

Viikoittaisilla luennoilla kerromme videoiden, äänitteiden ja tekstimateriaalien avulla, mihin sinun tulee kiinnittää huomiota ja mitä uusia tapoja alat omaksua osaksi päivittäisiä rutiineja. Pääset hyödyntämään myös ruokareseptejä ja liikuntavideoita, vaikka ne eivät olekaan valmennuksen keskiössä.

Et ole matkalla yksin, sillä tukenasi on valmennuksessa aikaisemmin aloittaneita sekä yhtä aikaa nyt samassa ryhmässä aloittavat. Pidämme yllä vain valmennuksessa oleville tarkoitettua Facebook-yhteisöä, jossa saat yksilöllistä tukea, ruokaohjeita ja muita vinkkejä. Yhteisö on vahva ja tiivis, ja se tukee kaikkia muutoksessa parempaan.

Viisi tapaa, joilla Muutos-valmennus voi auttaa sinua

Uskomme valmennuksen tuloksien tuntuvan seuraavilla tavoilla:

 • Saavutat itsellesi ominaisen painon: Sinulla on luontainen paino, jossa sinun on hyvä ja terve olla. Tähän painosi tulee asettumaan kuin itsestään valmennuksen edetessä. Paino putoaa sellaista vauhtia, joka on kehollesi luonnollista ja terveellistä. Pysyvä painonpudotus vaatii pohjatyötä, sillä keho on saatava ensiksi toimimaan oikein. Tämän jälkeen painonpudotusvauhti on tasaista ja paino putoaa kohti ihannetta.
 • Halusi tyydyttää mielitekoja epäterveellisellä ruoalla vähenevät: Tuntuuko, että kehosi ajoittain huutaa ”Haluan jotain makeaa” tai ”Nyt on pakko saada pullaa”? Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin siitä, että kehoasi ei ole ravittu oikein. Siksi se haluaa nopeaa helpotusta herkuttelemalla. Toiseksi kyse on tunneperäisestä asiasta. Saat mielihyvää hetkellisestä hyvän tunteesta syötyäsi jotain tämän tarpeen tyydyttävää. Nämä seikat korjautuvat valmennuksessa.
 • Saat enemmän energiaa ja elinvoimaa: Muutos-valmennuksessa pyritään siihen, että kehon energiavarastot toimivat normaalisti, joten sinulla on luonnollisesti enemmän energiaa toteuttaa haluamiasi asioita.
 • Terveydentilasi kohenee: Moneen sairauteen, kuten kilpirauhasen vajaatoimintaan, tyypin 2 diabetekseen, korkeaan verenpaineeseen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin, voidaan vaikuttaa terveellisellä ravinnolla ja painoa pudottamalla.
 • Saat onnellisemman ja tasapainoisemman mielen: Heilahteleva verensokeri, epäterveellisen ruoan himo, ylipaino ja siitä johtuvat vaivat sekä syyllisyys omista elintavoista eivät tee mielelle hyvää. Opit tuntemaan valmennuksen aikana itseäsi paremmin, henkiset kykysi kehittyvät ja mielialasi paranee.

Kokemukset rauhallisessa tahdissa valmennuksessa mukana olevilta ovat olleet erittäin hyviä.

Esimerkiksi sairaanhoitajana työskennellyt Helene Molonen kertoi minulle innoissaan:

“Olen aikaisemmin kokeillut vaikka mitä keinoja, mutta aina kaikki paino on pamahtanut takaisin ja vähän enemmänkin. Nyt viimeisen neljän kuukauden aikana on lähtenyt 13 kg. Entisestä sohvaperunasta on tullut aktiivinen liikkuja. Tässä samalla mieheltäkin paino on tippunut 15 kg. Suosittelen!”

Ritva Kemppainen Kajaanista kirjoitti minulle näin:

“Ruokavalio on monipuolistunut. Tunnen syöväni puhtaasti: vähemmän syön roskaruokaa. Valmennuksessa voi tutkailla itseään ja ajatusmaailma on kääntynyt selvemmäksi. Olo on virkeämpi ja eloisampi. Muutos-valmennus antaa sen opin, että sinä tiedät mitä sinä teet. Odotan innolla maanantaita, että saan materiaalin!”

Tutustu tarkemmin faktoihin siitä, miksi laihdutus yleensä epäonnistuu. Ymmärrä syvemmin, kuinka voit vihdoin edistää hyvinvointiasi kohti kevyempää askelta ja virkeämpää mieltä osoitteessa: MUUTOS.NET/kampanja

Lue lisää riskittömästä kokeilukuukaudesta ja liity mukaan seuraavaan täysin verkkovalmennuksena toteutettavaan ryhmään. Paikkoja on rajoitetusti.

Kirjoittaja:

Tuomas Helkala, ravinto- ja hyvinvointivalmentaja

Muutos-valmennus / Muutos.net

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

MUITA ARTIKKELEITA JOTKA SAATTAVAT KIINNOSTAA SINUA

>