Onnistumisen este: Uuden tiedon kirous ja “minä tiedän sen jo” -syndrooma

Mahdollisesti suurin haaste oppimisessa liittyy siihen, että ihminen ei usko kuulemansa asiaa sen takia koska se ei kuulosta uudelta ja siksi se ei ole tärkeää. Katso alta video aiheesta miksi se voi estää onnistumisen elämäntapamuutoksessa:

Ihminen suodattaa kaiken kuulemansa omien aikaisempien tietojensa ja uskomustensa läpi, niin hyvässä kuin pahassa. Monesti tulkitsemme asian vanhaksi, jos olemme kuulleet aikaisemmin jotain siihen liittyvää. Mahdollisesti isoin osa tätä ongelmaa on, että erityisesti hyvinvoinnissa ihmisen tarvitsee usein oppia taitoja ja kyvykkyyksiä asioista, joita ei vielä täysin käytännössä toteuta, mutta luulee ne jo tietävänsä.

Ymmärrys syntyy kokemuksesta. Kokemus syntyy teoista.

Hyvä esimerkki hyvinvoinnissa liittyy stressinhallintaan. Moni tietää, että jatkuva stressi on pahasta, mutta kaikille ei ehkä ole 100-prosenttisen selvää, että miten stressi konkreettisesti vaikuttaa mm. kylläisyyttä ja näläntunnetta hallinnoiviin hormoneihin. Samoin stressi vaikuttaa yleiseen mielialaan, jolla on suora vaikutus siihen, miten jaksaa toimia tai tehdä arjessa hyvinvointia edistäviä tekoja.

Näin ollen stressinhallinta on erittäin oleellinen asia elämäntapamuutoksessa, mutta sille annettu painoarvo on usein vähäinen lähdettäessä "syö vähemmän, liiku enemmän"-linjalle.

Hyvä kysymys miettiä on, että miten käyttäytymisesi muuttuu uuden tiedon myötä?

Jos se ei muutu, tarvitsee vielä jatkaa harjoittelua.

Silloin kun “minä tiedän sen jo” -efekti nostaa päätänsä, aivot siirtyvät pois oppimisen tilasta ja torjuvat uuden tiedon.

Monet hyvinvoinnin kulmakivet ovat tällaisia: olet luultavasti kuullut niistä, mutta syvällinen ymmärrys, joka johtaa niiden omaehtoiseen toteuttamiseen, tai jopa intohimoon, ottaa oman aikansa. Ole kiinnostunut ja pyri ratkaisemaan juurisyitä sen sijaan, että koitat pakottaa itseäsi toimimaan. Miksi minä en toteuta asiaa X? Miksi taas teen asian Y?

On korvaamattoman arvokasta kun pystyy olemaan avoin asioille, joista on jo aikaisemmin kuullut. Se monesti avaa täysin uusia näkökulmia ja mahdollistaa syvällisemmän ymmärryksen asiasta. Moni on varmasti huomannut käytännössä tämän silloin, kun lukee uudelleen jo aiemmin lukemaansa kirjaa: uudelleen läpikäydessä kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin, joita ei ensimmäisellä kerralla huomannut tai kokenut siinä elämäntilanteessa tai hetkessä itselleen oleellisiksi.

Jos asiat eivät ajansaatossa lähde aukemaan omin avuin, hyödynnä tarvittaessa ulkopuolista apua.

Tuomas

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

MUITA ARTIKKELEITA JOTKA SAATTAVAT KIINNOSTAA SINUA

>